Përpara se të caktoni takimin telefonik,

dërgoni kërkesën Shtojca 1 dhe një kopje të dokumentit tuaj të identifikimit në adresën e mëposhtme të Emailit:

 

 

E RËNDËSISHME: nën referencë, ju lutemi të shënoni vetëm emrin dhe mbiemrin e të burgosurit!

Pas dërgimit të dokumenteve, ju lutemi të caktoni një takim përmes numrit vijues të telefonit gjatë orarit të specifikuar më poshtë:

 

(+49) 02331 - 806 1252

 

Në takimin e caktuar Ju do të thirreni nga një punonjës përmes emrit tuaj të përdoruesit Skype që e keni dhënë dhe do të identifikoheni me një dokument identifikimi. Është medoemos e domosdoshme që kamera juaj të jetë e ndezur, dhe që Ju dhe dokumenti juaj i identifikimit të jenë të dukshëm qartë për punonjësin e Institucionit Korrektues Hagen. 

Nësë identifikimi është i suksesshëm, startohet biseda në Skype.

  

Kushtet e përdorimit:

Shpenzimet për institucionin e jashtëm i bart vetë personi i kontaktit.

Parakusht është njoftimi paraprak i të dhënave personale të personit të kontaktit dhe të emrit të përdoruesit në Skype.

Parimisht kontakti në Skype zhvillohet vetëm me një person kontakti. Por në raste të veçanta të arsyetuara, si për shembull me pjesmarrje të fëmijëve ose personave të moshuar, mund të lejohen edhe përjashtime. Tek personat nën moshën 16 vjeç, pjesmarrja është e mundur vetëm me të paktën një kujdestar ligjor.

 Kontakti me Skype është i planifikuar të zgjasë deri në 60 minuta.

 Pas pranimit të telefonatës, personi kontaktue duhet të identifikohet nëpërmjet web-kamerës përmes një dokumenti identifikimi.

Pas përfundimit të identifikimit, aktivizohet personi i kontaktit.

Kjo seancë Skype monitorohet nga ana optike nga punonjësit e departamentit të vizitave përmes një monitori të jashtëm.

 Personi i kontaktit duhet të jetë i disponueshëm gjatë kohës së caktuar, mbasi kontakti me Skype është i mundur vetëm për periudhën kohore të caktuar.

  

Çfarë ndodh me të dhënat?

 Duke përdorur kontaktin në Skype, transmetohen të dhënat e të burgosurit si edhe të personit të kontaktit. Nga ana e Institucionit Korrektues Hagen nuk bëhet ruajtja e këtyre të dhënave. Personi i kontaktit vihet paraprakisht në dijeni në lidhje me vëzhgimin optik të kontaktit në Skype përmes punonjësve të shërbimit të vizitave.

 Nëse urdhërohet vëzhgimi akustik, personi kontaktues do të informohet lidhur me vëzhgimin akustik, menjëherë pas vendosjes së lidhjes.

  

Udhëzime të rëndësishme:

 Kontakti në Skype do të ndërpritet menjëherë, nëse rrezikohet trajtimi i të burgosurit ose siguria dhe rregulli në institucion. Gjithashtu, një ndërrim i padiskutuar më parë i personit të kontaktit çon gjithashtu në ndërprerjen e menjëhershme. 

 Nëse nuk është i mundur dallimi i dokumenteve të identifikimit dhe i personit të kontaktit për qëllim të identifikimit, atëherë biseda do të mbyllet.

Orari i shërbimit për lënien e takimeve me Skype në Insitucionin Korrektues Hagen:

E hënë

-.-

Ora 12:30 - 15:30

E martë:

-.-

Ora 17.45 - 20.30

E mërkurë:

Ora 08:30 - 11:30

Ora 12.30 - 15.30

E enjte

-.-

Ora 17.45 - 20.30

E premte

Ora 08:30 - 11:30

Ora 12.30 - 15.30

▪  Për shkarkim dhe përpunim: Kërkesa për Skype - dhe të dërgohet mbrapsht me Email!

Lidhja bankare

Të dhëna mbi transaksionet e pagesave me Institucionin Korrektues Hagen

Ju lutem që pagesat e të burgosurëve t’ia drejtoni marrësit sa më poshtë:

Përfituesi i pagesës:

Justizvollzugsanstalt Hagen

IBAN:

DE68 4401 0046 0006 5134 68

BIC:

PBNKDEFF440

Qëllimi i përdorimit:

Mbiemri, emri dhe datëlindja e të burosurit

Qëllimi i mëtejshëm i përdorimit

   -- , --

 Udhëzim i rëndësishëm:

Ju lutem të keni parasysh, që në rastin e transfertave, në fushën “qëllimi i  përdorimit” të shënoni medoemos mbiemrin, emrin dhe datën e lindjes e të burgosurit (mundësisht dukshëm).