Serviciu de videotelefonie Skype la penitenciarul Hagen

Înainte de a face o programare telefonică, transmiteți cererea din anexa 1 și o copie a actului dumneavoastră de identitate la următoarea adresă de e-mail:

 

Skype-Besuch@jva-hagen.nrw.de Email

IMPORTANT: La rubrica Subiect vă rugăm să introduceți doar numele și prenumele deținutului!

Ulterior transmiterii documentelor, faceți o programare la numărul de telefon de mai jos pentru programul de lucru menționat mai jos:

(+49) 02331 - 806 1252

Veți fi contactat telefonic de către un angajat la termenul convenit cu utilizarea numelui de utilizator Skype comunicat de dumneavoastră și trebuie să vă identificați cu un document de identitate. În acest context este imperativ să aveți camera video pornită și atât dumneavoastră, cât și documentul dumneavoastră de identitate să fie vizibile clar pentru angajatul penitenciarului Hagen.

După identificarea cu succes va fi inițiată conversația pe Skype.

 

Condiții de utilizare:

Persoana de contact suportă direct costurile pentru conexiunea externă. O declarație de consimțământ cu privire la condițiile de utilizare trebuie formulată în prealabil. Comunicarea prealabilă a datelor cu caracter personal și a numelui de utilizator Skype al persoanei de contact reprezintă o condiție în acest context.

În principiu, contactul prin Skype trebuie să fie realizat cu o singură persoană de contact. În cazuri excepționale justificate, de exemplu, participarea copiilor sau a persoanelor în vârstă, pot fi admise excepții. Pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani, participarea este posibilă numai împreună cu cel puțin un reprezentant legal.

O discuție pe Skype este programată pentru o durată de până la 60 de minute.

După acceptarea apelului, persoana de contact trebuie să se identifice prin intermediul camerei web cu ajutorul unui document de identitate.

După finalizarea identificării, persoana de contact este conectată. Sesiunea Skype în curs este monitorizată vizual de către personalul departamentului responsabil pentru vizitatori prin intermediul unui monitor extern.

Persoana de contact trebuie să fie disponibilă în intervalul de timp programat, iar contactul prin Skype este posibil doar în intervalul de timp programat.

 

Ce se întâmplă cu datele?

Prin utilizarea contactului Skype, sunt transmise datele deținutului, precum și ale persoanei de contact. Aceste date nu sunt stocate de către penitenciarul Hagen. Cu privire la monitorizarea vizuală a contactului prin Skype de către angajatul departamentului responsabil pentru vizitatori, persoana de contact este informată în prealabil.

În cazul în care este dispusă monitorizarea acustică, persoana de contact va fi informată cu privire la monitorizarea acustică imediat după ce a fost stabilită conexiunea.

 

Informații importante

Contactul prin Skype va fi întrerupt imediat în cazul în care este pus în pericol tratamentul aplicabil deținutului sau securitatea și ordinea din penitenciar. O schimbare a persoanei de contact care nu a fost convenită va conduce, de asemenea, la întreruperea imediată a convorbirii.

În cazul în care nu este posibilă recunoașterea documentelor de identificare și a persoanei de contact în scopul identificării, conversația va fi încheiată.

 

Intervalul orar în care este posibilă programarea unei discuții prin Skype la penitenciarul Hagen:

Luni:

 - . -

orele 12:30 - 15:30

Marți:

- . -

orele 17:45 - 20:30

Miercuri:

orele 08:30 - 11:30

orele 12:30 - 15:30

Joi:

- . -

orele 17:45 - 20:30

Vineri:

orele 08:30 - 11:30

orele 12:30 - 15:30

 

Pentru descărcare și editare: Formularea cererii cu privire la Skype - și restituirea prin mail!

Informații importante pentru vizitatori

Dacă doriți să vizitați o persoană aflată în penitenciarul Hagen se impune în prezent respectarea următoarelor condiții cadru:

Accesul vizitatorilor depinde de următoarele criterii:

  • Vizitatorii trebuie să prezinte un act de identitate/pașaport valabil. (Nu sunt admise permisele de conducere, cardurile de asigurare de sănătate și alte documente similare).
  • Numărul maxim de vizitatori este limitat la trei persoane (inclusiv copii).
  • Accesul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani este permis numai însoțite de către un adult și cu prezentarea obligatorie a unei împuterniciri care să includă o copie a cărții de identitate areprezentantului legal.
  • Sunt posibile, ca de obicei, achizițiile de la automatele pentru vânzarea de produse. În acest scop, puteți aduce până la 24 de euro în monede.
  • Nu va fi permis accesul persoanelor care sunt în mod evident în stare de ebrietate sau care au consumat droguri.

Pentru a asigura un proces rapid și fără probleme, trebuie să ajungeți cu 15-20 de minute înainte de vizită și să respectați instrucțiunile personalului.

 Videoüberwachung Întreaga zonă disponibilă accesului vizitatorilor este supravegheată video.

Detalii bancare

Informații privind operațiunile de plată cu penitenciarul Hagen

 

Vă rugăm să transferați plățile către deținuți cu indicarea următoarelor date de destinatar:
Beneficiarul plății:

Justizvollzugsanstalt Hagen

IBAN:

DE68 4401 0046 0006 5134 68

BIC:

PBNKDEFF440

Scopul utilizării:

Numele, prenumele și data nașterii deținutului

în continuare
Scopul utilizării:

   -- , --

Mențiune importantă:

Vă rugăm să vă asigurați că la rubrica „Scop de utilizare" trebuie să introduceți numele, prenumele deținutului, precum și data nașterii acestuia (cât mai clar posibil) atunci când transferați bani.